Výsledky JPZ 9. třída 12. 4. 2022

Zde jsou komentářem doplněné výsledky didaktického testu z 1. řádného termín JPZ z češtiny pro 9. ročník (2022). Oficiální zadání najdete ZDE na webu Cermatu. 1             B

Tvrzení vyplývá z veršů „Tedy řku / a prosím: až bych jednou zdech, / mne každý rok vždy ožít nech / na osm dní – to zjara!“ i dalších veršů.

 

2             B

Rýmují se verše „A Paleček jak přimražen! / Aj, před ním kolo bujných žen“ a ty mají slabiky A-Pa-le-ček-jak-při-mra-žen / Aj-před-ním-ko-lo-buj-ných-žen, tedy osm a osm.

 

3             D

Inverze je pouze ve verši „slavíkův ven jej volá hlas“, kde by přirozený slovosled byl např. „slavíkův hlas jej volá ven“.

 

4             B

Správně zpáteční a zpestřili, výhodou je, že nemáme žádné *spáteční ani *spestřili, mohlo to být mnohem horší zadání na s/z.

 

5.1         E

5.2         B

5.3         C

V možnosti A je poměr slučovací (dvě minus dávají plus, známe z matematiky, tj. „ani to, ani to“ jako „to ne a tohle taky ne“). V možnosti D je poměr vylučovací (tak, nebo tak, ale je nutné si vybrat).

 

6.1         mládě

6.2         zvířecí

Je třeba pohlídat si všechny podmínky, někdo se mě ptal, proč to nemůže být mládí (protože to není vzor kuře) nebo zvěřecí (protože to musí být současné spisovné slovo).

 

7.1         N

7.2         A

7.3         N

7.4         N

7.1 Moai jsou sochy, ne jazyk. 7.2 Ano, každá 12metrová váží 90 tun, takže dohromady víc těchto soch váží x-krát 90 tun, tj. víc než 90 tun. 7.3 Ne, zde to okamžitě působí prazvláštně, odlehlá je i osada vzdálená pár kilometrů od nejbližší obce, ale hlavně se nic takového v textu neříká. 7.4 Ne, připluli tam, ale byla to náhoda, ne plán, natož aby byl plán zkoumat sochy.    

 

8             A

V textu máme pasáž „Přesto alespoň něco o tomto ostrově zaslechl fakt každý“, ovšem vzhledem k jeho stylu by zde mělo být např. neutrální spisovné synonymum opravdu, případně vskutku, skutečně.

 

9             C

Zde je stěžejní tento úsek: „Začali tedy vytvářet kamenné plošiny a stavět na ně sochy, nejspíše na počest bohů.“ Zejména tedy částice nejspíše

 

10          D

Ve výchozím textu nemá sloveso dokázat význam umět, ale prokázat, potvrdit (domněnku, že…).

 

11          půdě, množství, odlesnění

Díky komu/čemu? Díky půdě a díky množství (lesů). Došlo ke komu/čemu? Došlo k odlesnění.

 

12.1       A

12.2       N

12.3       A

12.4       A

Jediným nedostatkem byl zápis včelými, protože včelí je měkké přídavné jméno.

 

13.1       představujícího

13.2       zakončené

Jakého řečníka? Představujícího. Po jaké přednášce? Zakončené. Pád musí být stejný, jsou to shodné přívlastky.

 

14.1       F

14.2       E

14.3       A

14.4       C

14.5       B

14.6       D

Pozor: V této úloze získáme 3 body za 100% správnou odpověď, jinak nic. V mých kurzech se jí věnujeme často, protože návaznost textu lze celkem dobře sledovat, když víte… Např. v části D nevíme, kdo vyhlédl u okna, proto by nebylo logické touto částí začínat. V části C zase nedává smysl začínat odporovacím poměrem apod.

 

15          C

Text okamžitě působí jako umělecká próza, zjednodušme to na vyprávění. Má vypravěče, postavy a obsahuje obrazná pojmenování (dům se otáčí za sluncem jako květina, zkamenělé moře). Lákat by alespoň trochu mohlo líčení (B), ovšem téma „jedno parné odpoledne na Marsu“ nesedí.

 

16          D

Ustálené spojení je „rozumět něčemu jako koza petrželi“ a sedí k textu, protože ten je o člověku neschopném pracovat na dané pozici, ne o člověku, který chce být patřičně odměněn za svou práci, nebo o člověku chamtivém.

 

17          nabitý, oceněné, potemnělou, byly

Nabytý bychom psali jen ve významu získaný, když něco je (být) naše, nabyli jsme to, ale zde ne, zde nabitý. Výraz oceněné už dvě n má, tři by byly moc! Potemnělý jako temný. A byly kdo/co? Ty vrcholky. Pozor! Pokud máte v této úloze např. 3 správné odpovědi a 1 chybnou, zisk je pouze 2 body!

 

18.1       N

18.2       A

18.3       N

18.4       N

18.1 „… na planetě Soror … zjevně existuje společenská hierarchie.“ 18.2 Dočteme se o jejich „předchozím setkání“. 18.3 Nejprve mluvil, pak chodil sem a tam, ale žádné napodobování gest. 18.4 Ne, opice spolu také v textu mluví, jen nevíme, co si říkají.

 

19.1       vstoupily

19.2       chování

Sloveso v-stoupily má předponu v-, která netvoří slabiku. Jméno chování má kořen -chov-.

 

20          C

Ulyxes mluví o zajatcích v množném čísle a sám je zajatec, musejí tedy být alespoň tři. O gorilách také mluví v množném čísle, musejí tedy být alespoň/minimálně dvě.

 

21          B

Jde o tvary šťasten a jist, kterým se jinak říká jmenné (složené, běžné jsou šťastný, jistý jako mladý). V dnešní češtině jsou oproti dávné minulosti již téměř mrtvé, ale pár jich stále přežívá s vysokou frekvencí, např. zdráv, nemocen, zejména v přísudku u mužského rodu, řekneme klidně Jsem zdráv, ale dnes jistě ne Zdráva osoba / Zdráv člověk nepotřebuje léky.

 

22          D

Těžko si představit kontext, kde příslovce později a dříve nebudou antonyma, že? Tato úloha byla celkově v podstatě nezávislá na kontextu, ostatní slova zase jako antonyma nefungují.

 

23          C

Zkoumal a zkoumal, a pokud to nevyzkoumal (to je dokonavé), zkoumá to stále a možná to bude zkoumat věčně. Na mém IG najdete k vidu výklad i pomůcky.

 

24.1       funkce – je ovlivněna

24.2       maso a zelenina – se musí restovat

Pouze přesně tyto odpovědi jsou správné, nic víc, nic méně. Pozor! V takovýchto úlohách se každý rámeček boduje samostatně jako oddělená úloha, žádné odečítání.

 

25.1       N

25.2       N

25.3       N

25.4       N

25.1 Ne, zvolen byl až v 18. století. 25.2 Ne, během posledních 12 měsíců, ale probíhá v červnu, nikoli na přelomu roku, takže ne kalendářní rok. 25.3 Ne, celé to zní trošku zvláštně, že? Obřad je přece má od hříchu očistit. 25.4 Ne, není to každou červnovou neděli, slavnost trvá jen jeden týden v červnu.

 

26          A

Úplně zbytečně je úloha vázána na text a mluví se o kontextu. Ta slova mohou mít a mají jen právě tyto významy. Kdykoli. (Nevím, kdo to vymýšlí takhle blbě…)

 

27          D

Ve zbylých větách jsou zájmeny: je, tento, své.

 

28          C

V prvním větném celku najdeme přísudek umístí, toť vše, jedna věta. V druhém větném celku ale má očistit + dopustili se, tj. dvě věty.

 

29          B

Je to jednoduché, dvacet čtyři bez dvacet-i čtyř (skloňujeme obojí), ale čtyřiadvacet bez čtyřiadvacet-i (skloňujeme jako jedno slovo, je to jedno slovo).

 

30.1       C

30.2       E

30.3       D

30.4       A

Nespisovné tvary jsou: 30.1 který místo které; 30.2 rodičema místo rodiči, ochotnej místo ochotný, pravdivý místo pravdivé; 30.3 pomoh místo pomohl; 30.4 ×.

 

Tak, to je vše! Snad to někomu pomohlo vyjasnit nějakou tu… nejasnost. Za všechny ty výsledky a komentáře zde i na sítích, tyto i budoucí, mi můžete poděkovat jedním jednoduchým způsobem: Sledujte mě na sociálních sítích a přiveďte tam i někoho s sebou. Čus!