Výsledky JZP 9. třída 13. 4. 2022

Zde jsou výsledky a komentáře didaktického testu z 2. řádného termín JPZ z češtiny pro 9. ročník (13. 4. 2022). Oficiální zadání najdete ZDE na webu Cermatu.


1             A

Tato informace plyne z následujících veršů: „Abych dal své bídě vale, / šel jsem hledat v zemi zlato. / „Svoji duši dám ti za to!“ / Inkoust byla moje krev.“

 

2             B

V podtržených verších není ani jeden vokativ (5. pád), takže nejde o oslovení, to nám stačí.

 

3             C

Slabiky: chu-do-ba-je-dí-tě-pe-kla / bo-ha-tství-je-raj-ský-zpěv. Kontrast tvoří výrazy chudoba × bohatství (jako tma × světlo, když upravujete fotku na mobilu…).

 

4.1         N

4.2         N

4.3         A

4.4         A

4.1 Jaké spolužáky? Ty Petrovy (jako otcovy/matčiny). 4.2 Porozumění jako rozumím. 4.3 – 4.4 –

 

5.1         A

5.2         E

5.3         C

5.4         F

5.1 Kdo/co se mi zdálo? 5.2 Co bylo příčinou toho, že jsem odešel? 5.3 Jaká/Která zpráva? 5.4 Co se musí stát (Jaká je podmínka toho), aby mě čekal reparát?

 

6.1         N

6.2         A

6.3         N

6.4         N

6.1 Ne, Normandie není na jihozápadě Francie, to je jaksi známý fakt a v textu to je. Podobně jsou Krkonoše na severu Čech, ale ne na severu Evropy. :-) 6.2 Ano, to se v textu dočteme. 6.3 Nikoli, ve 20. letech 20. století. 6.4 Ne, dycky je tam most! :-)

 

7             zvolna, poté, dodnes

Všechno jsou to příslovce.

 

8             C

Obě slova označují toho, kdo činí danou věc, a obě jsou odvozena od sloves.

 

9             D

Cituji: „… snad kvůli keltskému pohřebišti, které…“ Snad je snad, ne jistě.

 

10          C

V prvním větném celku je jeden přísudek, ve druhém dva a mezi větami je poměr důsledkový (a tak).

 

11          D

Jde o tvary: můžete + dostanete se.

 

12          B

Jako včera i tentokrát platí, že jinak to napsat nelze: zprostit sblížit.

 

13.1       pracujícím

13.2       poskytovanou

Jakým zdravotníkům? Pracujícím. Za jakou péči? Za tu poskytovanou. Jako v předchozím testu jde o přívlastky.

 

14.1       C

14.2       A

14.3       E

14.4       B

14.5       D

14.6       F

Opět bylo mnohem snazší úlohu vyřešit, pokud sledujeme závěry a začátky úseků a také… (už to říkám potisící) nevyjádřené podměty, spojky a zájmena. ♥ Jinak složit nelze, 3 body, nebo nic.

 

15          A

Planeta je popisována, ale rozhodně ne umělecky, nýbrž odborně.

 

16          C

Suchá nit na nás nezůstane, když dostaneme zabrat, ať už reálně a fyzicky, nebo obrazně/abstraktně/psychicky.

 

17          celodenní, vyzývalo, verzi, líbily

Pozor! Připomínám, že bod ztrácíme za každou chybějící a navíc za každou přebývající odpověď.

 

18.1       N

18.2       A

18.3       N

18.4       N

18.1 Přistání tam ještě nebylo. 18.2 Ano. 18.3 Ne, pouze neviděly nadšeně přepravu uvedené skupiny. 18.4 Né, vůbec, úplně jiná informace.

 

19.1       stoletý

19.2       nezdržoval

Pozor, hodně žáků se ptalo na další slova, ale vždy jim neseděl slovní druh nebo počet slabik nebo něco jiného.

 

20          C

Šest postav je pojmenovaných a k tomu dva piloti, takže minimálně takto.

 

21          D

Na Alana mluvil pilot, Alan na něj reaguje. Není to však citováno v uvozovkách, ale řečeno volně, nepřímo, bez nich – nepřímá řeč.

 

22          A

Doklady včetně průkazu vs. doklady vyjma průkazu. Jasné.

 

23          C

Tvar svýma může být spisovný např. ve spojení Koukal na ni svýma modrýma očima.

 

24.1       lidé – se objevují

24.2       výsadba – byla úkolem

Základní skladební dvojice musejí být uvedeny přesně takto.

 

25.1       N

25.2       N

25.3       N

25.4       A

25.1 Tak to ani náhodou. 25.2 Celá trasa není totéž jako úsek této trasy. 25.3 Ne, nemělo to vždy jen tuto příčinu. 25.4 Ano, poledne a následující ráno.

 

26          A

Daná slova ani nemohou mít jiný význam než právě tento, takže se tato úloha tak trochu zbytečně explicitně vztahuje na kontext.

 

27          D

Tohle je asi celkem jasné a logické. :-)

 

28          A

Kdo by čekal, že to bude bez chyby, že? A ono je! Žádné *15ti ani *15-ti není ani pěkné, ani logické.

 

29.1       pozvánka/odezva/ozvěna  (!!! cokoli z toho správně !!!)

29.2       vděčný

Musíme hlídat stejný kořen, ale nemusí jít o stejný význam. Každé slovo se stejným kořenem zdaleka nemá stejný ani blízký význam.

 

30.1       A

30.2       E

30.3       B

30.1 Nic… 30.2 Bordel, spratek, fláká se. 30.3 Pupkáč, zlatíčko.

 

Za výsledky a komentáře zde i na sítích, tyto i budoucí, mi můžete poděkovat jedním jednoduchým způsobem: Sledujte mě na sociálních sítích a přiveďte tam i někoho s sebou. Čus!