Další služby

ČEŠTINA VŠELIJAK

pro školy i veřejnost

Tato přednáška je neformální a popularizační. Vychází ze všech mých zkušeností s češtinou: bohemistika, její studium, čeština na internetu a konkrétně na sociálních sítích, život korektora, spousta témat z oblasti pravopisu, gramatiky, slohu i literatury formou populárního záludného kvízu nebo ukázky povedeně nepovedených projevů z různých komunikačních sfér.

Běžící češtinář
 • V průběhu přednášky vše komentuji s nadsázkou, ironií a třeba i černým humorem, občas klidně použiju přechodník, nebo jsem dokonce (Bože, chraň!) nespisovný!
 • Tato přednáška je především zábava, avšak poučná. Má ukázat, že s češtinou může být sranda, ale že její studium vždycky úplná psina není. Že je přirozeným jazykem a tak bychom o ní taky měli přemýšlet.
 • Od června 2021 jsem s přednáškou navštívil na 50 škol po celém Česku a také jiná místa jako kluby, kavárny či infocentra.
 • Publiku se vždy přizpůsobím, před dětmi si hlídám jistá témata a vtípky, před staršími posluchači zase jiné, ale jinak je vlastně úplně jedno, kdo poslouchá. Nejde o žádné doučování, i když se každý dozví něco nového (nebo si to připomene), včetně pedagogů.
 • Počet posluchačů není omezen.
 • Délka je 2 vyučovací hodiny (s přestávkou, nebo bez).
Domluvit přednášku

ČEŠTINA A DIDAKŤÁKY

pro školy

Už 7 let se věnuji didaktickým testům, jejich analýze, tvorbě i hodnocení, mnohokrát jsem o nich mluvil v médiích, a především jsem připravoval na jejich zvládnutí již na 3 000 studentů. S těmito nepopulárními černobílými věcmi mám proto rozsáhlé a komplexní zkušenosti. Během této přednášky se snažím ve 2 hodinách předat studentům i kolegům vyučujícím maximum z toho, co jsem se za ta léta dozvěděl.

Běžící češtinář
 • Během přednášky procházím se studenty různé úlohy cermatovského typu, ptám se a vysvětluji, jak nejlépe dovedu. 
 • Úlohy jsou různého typu a zaměřeny na různou látku, tak jako tomu bývá v testech.
 • Nezdá se to, ale u jedné úlohy se dá strávit dost času, pokud si mají studenti zopakovat veledůležitou látku, naučit se správný systém řešení a také pochopit systém bodování.
 • S touto přednáškou jsem např. ještě nenavštívil školu, kde by drtivá většina studentů a všichni pedagogové např. zmíněný systém bodování perfektně znali a rozuměli mu, což je jen jeden z problémů…
 • Prioritou je samozřejmě čeština, ale didaktický test – to není jen čeština, jak ji všichni známe z lavic. Samotná znalost češtiny je jen jednou, byť důležitou zbraní v boji s ním.
 • Počet posluchačů není omezen.
 • Délka je 2 vyučovací hodiny (s přestávkou, nebo bez).
Domluvit přednášku

(NEJEN) ČEŠTINA NA SÍTÍCH PRO PEDAGOGY

pro školy

Přednášet pro kolegyně a kolegy je něco úplně jiného. Nemůžu jim nabídnout široké znalosti z oblasti nových didaktických metod. Nebudu jim tvrdit, že používají-li jako metodu výklad nebo diktát, jsou špatní učitelé. Avšak rád si popovídám o tom, jaké zkušenosti mají, a nabídnu jim maximum z toho, co vím o jazyce, didaktických testech či současné komunikaci. Na Znojemsku a Karlovarsku byli spokojeni, stejně tak já – uvidíme, kam zavítám příště.   

Běžící češtinář
 • Tato přednáška je takovým mixem, alespoň co se týče jejích dosavadních realizací. Kombinuji v ní vše, co o češtině vím:
 • 1 možný blok: Čeština, internet a sociální sítě – jak to v onom světě chodí
 • 2. možný blok: Čeština, internet a sociální sítě – užitečné zdroje a účty
 • 3. možný blok: Čeština a didaktické testy – jak žáky připravit, tipy a upozornění
 • 4. možný blok: Čeština a výuka – pár tipů a témat, o kterých si rád popovídám
 • Když jsem přednášel pro pedagogy poprvé, obával jsem se všeho možného, ale nakonec to bylo skvělé a ohlasy mě moc potěšily!
 • Délka je 2–4 vyučovací hodiny dle domluvy (s přestávkami).
Domluvit přednášku

KOREKTURY

pro všechny

Korekturám se věnuji už řadu let. Než si mnou budete chtít nechat zkorigovat nějaký text, měli byste vědět, jak to dělám:

 • Snažím se vždy vidět vše: pravopis, gramatiku, stylistiku i význam.
 • Neumím, a proto ani nebudu ignorovat nic z toho, ani když to po mně budete žádat.

Co to znamená? Že si u mě bohužel neobjednáte žádnou „opravu čárek a íček/ýček“, protože neumím např. přečíst odstavec, který nedává smysl, a neřešit to.

Cena: 100 Kč/NS, proměnlivá dle dalších faktorů (pozn.: 1 NS = 1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer):

 • každý text má jinou délku,
 • každý text má jiný styl,
 • každý text má jiné kvality, a tudíž
 • každý text klade jiné nároky na mě a platí také, že
 • každý text chce mít autor opravený za jistou dobu.

Vy mi proto text ukážete – ideálně celý – a až budu moct vyhodnotit všechno uvedené, dám vám nabídku, kterou (ne)můžete odmítnout…

Kontaktovat mě

DOUČOVÁNÍ

individuální

Doučování, učení, vysvětlování, konzultování, říkejme tomu jakkoli, tak či tak to dopadne stejně – někdo mi napíše, co mu v češtině dělá problémy, a já se pokusím mu s tím pomoct.

Jak konkrétně to bude vypadat? Možná jako přátelské povídání o daném tématu, možná jako pracná lekce učitele a žáka s vhodnými materiály a možná jako obojí. To je pak ideální.

Vše záleží na domluvě a samozřejmě také na zvoleném tématu, každopádně upozorňuji, že má specializace je primárně jazyk, ne literatura.

Cena: 650 Kč/hod. Kdyby náhodou šlo o doučování přímé/prezenční, nikoli online, zahrnout musím také dopravu.

Platba na základě faktury, kterou posílám poté.

Kontaktovat mě

ŠKOLENÍ

pro skupiny

Vím, že podobná, především pravopisná školení firmám apod. nabízí poměrně hodně lektorů. Vím také, že to prý nebývá moc velká zábava. Někteří lektoři otevřou Internetovou jazykovou příručku ÚJČ (na tom ještě není nic špatného) a projdou ji bod za bodem, zatímco si zaměstnanci firmy dělají poznámky nebo usínají (a to už je tzv. „velký špatný“).

Chtěli byste trošku jiné školení nebo besedu o pravopisu, gramatice, stylu, didaktických testech či o všem dohromady zažít se mnou v roli lektora, ale nejste školou? Kontaktujte mě.

Cena: orientačně 8 000 Kč, délka 2–3 hodiny, záleží ale na konkrétní domluvě.

Výstavy v kavárnách, klubech i jinde

Měl jsem velký sen uspořádat výstavu svých barevných grafik o češtině v zajímavém prostoru, zahájit ji přednáškou, popovídat si s návštěvníky a připravit pro ně brožurku s doplňujícími výklady.

Tento sen se mi splnil v říjnu 2021 v brněnském Klubu Leitnerova. Budu moc rád, když se mi někdy jindy a někde jinde splní znovu.

Cena záleží na domluvě, lze brát jako vzájemnou spolupráci. Případně vyřešit vstupné.

Kontaktovat mě

OBECNÉ INFORMACE

Za uvedenou cenu můžu přednášet v jednom dni 2 až 6 hodin (1 až 3 přednášky), jen a pouze na pořadateli je, které přednášky a pro koho to budou, nejčastěji jsou to 2 přednášky, ale opakuji, v ceně jsou 3. Nastavená cena zohledňuje cestování i veškeré další výdaje.

CENA

7000 KčJihomoravský kraj prezenčně / online verze (Zoom/Teams)
9000 Kčmimo Jihomoravský kraj prezenčně
Úroveň bez omezení
Počet 3 přednášky v ceně
Trvání 2–6 hodin v 1 dni
Sleva 5 %, když přijedu znovu
Individuální nabídka

Máte zájem o přednášku ve svém klubu, kavárně či jiném prostoru? Nebo máte úplně jiný nápad či dotaz?

Napište nebo zavolejte