Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, je Jarmil Vepřek, IČO 07017715, bytem Hostice 4, 789 63 Ruda nad Moravou (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou

e-mail: bezicicestinar@gmail.com
telefon: +420 724 271 828
ID datové schránky: mvhdh6b

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Při zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou.

II. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají a shromažďují za účelem:

 1. Realizace smluvního vztahu při poskytování sjednané služby. Jedná se např. o zaslání potvrzení objednávky, vytvoření a zaslání faktury, zaslání pozvánky s informacemi ke konání výukového kurzu, zasílání nebo sdělení dalších organizačních informací souvisejících s probíhajícím kurzem atd.
 2. Plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů.
 3. Obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení produktů a služeb. Jedná se např. o zasílání nabídek navazujících nebo souvisejících kurzů, akcí nebo produktů, zasílání informací o možnosti přednostní registrace do kurzů nebo akcí pro stávající klienty atd.

III. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu maximálně 10 let).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

IV. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou taktéž subjekty zajišťující provozování e-shopu (Shoptet) a služby související s provozováním e-shopu (GoPay).
 2. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně se zajištěním veškerého požadovaného zabezpečení.

V. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VI. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste s nimi seznámen že je v celém rozsahu přijímáte.

VII. Práva spojená s ochranou osobních údajů

 1. Osobní údaje se zpracovávají transparentním způsobem, to znamená, že klient vždy ví, za jakým účelem osobní údaje poskytuje.
 2. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má klient při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, právo vznést námitku.
 3. Uvedená práva může klient uplatnit prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy.

 

Souhlas s používáním souborů cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. 

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací  použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče. Jsou-li cookies povoleny, lze toto nastavení internetového prohlížeče považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.

Proč cookies přijdou vhod?

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s propojením s Google Analytics.