Ukázka z lekce

Abyste měli možnost zjistit, jakou podobu mají mé kurzy či webináře, sestříhal jsem následující video. Díky němu můžete posoudit, jak (dobře/špatně) vypadám, jak (moc/málo) mluvím a podobně…  

Zadání pro své kurzy a webináře tvořím nejen na základě svého vzdělání i zkušeností a s pomocí relevantních odborných zdrojů, ale v případě kurzů také dle oficiálních dokumentů (Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou; Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky) poskytovaných žákům a pedagogům Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) a MŠMT. 

Řídit se obsahem uvedených dokumentů je důležité, ale nejdůležitější je pro tvůrce opravdu znát jak češtinu jako vyučovaný předmět, tak veškeré zákonitosti didaktických testů a všemožné problémy nastávající při jejich řešení. A k tomu žádná příručka neexistuje. 

 

Co platí o mých zadáních a materiálech celkově?

  • Jsou původní, kvalitní a originální.
  • Naučí žáky řešit všechny typy úloh, které didaktické testy běžně obsahují
  • Odpovídají oficiálním požadavkům Cermatu a MŠMT, a pokud ne, pak proto, že chci žákům ukázat něco navíc, aby byla výuka zajímavější a abych udržel jejich pozornost, což je, jak si každý pedagog dobře uvědomuje, zcela zásadní podmínka úspěšné výuky.
  • Jsou komplexní, nikoli jednotvárné, protože nikoho – ani žáka, ani učitele – nebaví dělat hodinu totéž, např. učit se druhy zájmen… 
  • Zasílám je v případě kurzů i webinářů částečně předem ve formě PDF souboru, ovšem další materiály vždy představuji až během lekce/webináře a následně studentům zasílám veškeré materiály včetně řešení a vysvětlení, což je metoda zaprvé efektivní, zadruhé dostačující také v případě nevyhnutelné absence účastníka.
  • Jsou tvořeny tak, aby nesloužily k učení zpaměti nebo drilu, ale aby zejména vedly k pochopení
  • Fungují v trojúhelníku žák–materiály–pedagog, který musí pro efektivitu výuky fungovat kompletně a vyváženě, což je mým cílem. Jakmile bych látku objasňoval příliš odborně, příliš povrchně či zcela nezajímavě, nemohu tohoto cíle dosáhnout. 
  • Pomáhají nejen prozkoumat didaktické testy ze všech úhlů, ale především lépe poznat češtinu jako přirozený jazyk a vyvinout si komplexnější uvažování o jazyce jako každodenním komunikačním nástroji nás všech.